Niat Zakat Fitrah Untuk Diri Sendiri dan Keluarga (Istri, Anak Laki, Perempuan)

Niat Zakat Fitrah Untuk Diri Sendiri dan Keluarga (Istri, Anak Laki, Perempuan)

Niat Zakat Fitrah Untuk Diri Sendiri dan Keluarga (Istri, Anak Laki, Perempuan) - Lebaran tinggal menghitung hari seluruh masyarakat wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah untuk membersihkan diri, semoga di hari yang fitri kita akan kembali ke fitrah (SUCI).

Niat Zakat Fitrah Untuk Diri Sendiri dan Keluarga (Istri, Anak Laki, Perempuan)


Berikut niat Zakat Fitrah


1. NIAT ZAKAT FITRAH UNTUK DIRI SENDIRI


ﻧَﻮَﻳْﺖُ ﺍَﻥْ ﺍُﺧْﺮِﺝَ ﺯَﻛَﺎﺓَ ﺍﻟْﻔِﻄْﺮِ ﻋَﻦْ ﻧَﻔْﺴِﻰْ ﻓَﺮْﺿًﺎ ِللهِ ﺗَﻌَﺎﻟَﻰ


NAWAITU AN UKHRIJA ZAKAATAL FITHRI 'AN NAFSII FARDLOL LILLAAHI TA'AALAA

Artinya :

Sengaja saya mengeluarkan zakat fitrah pada diri saya sendiri, fardhu karena Allah Ta'ala


2. NIAT ZAKAT FITRAH UNTUK ISTRI


ﻧَﻮَﻳْﺖُ ﺃَﻥْ ﺃُﺧْﺮِﺝَ ﺯَﻛَﺎﺓَ ﺍﻟْﻔِﻄْﺮِ ﻋَﻦْ ﺯَﻭْﺟَﺘِﻲْ ﻓَﺮْﺿًﺎ ِللهِ ﺗَﻌَﺎﻟَﻰ


NAWAITU AN UKHRIJA ZAKAATAL FITHRI 'AN ZAUJATII FARDHOL LILLAATI TA'AALAA 

Artinya :

Saya niat mengeluarkan zakat fitrah atas istri saya fardhu karena Allah Ta'ala


3. NIAT ZAKAT FITRAH UNTUK ANAK LAKI LAKI


ﻧَﻮَﻳْﺖُ ﺃَﻥْ ﺃُﺧْﺮِﺝَ ﺯَﻛَﺎﺓَ ﺍﻟْﻔِﻄْﺮِ ﻋَﻦْ ﻭَﻟَﺪِﻱْ ... ﻓَﺮْﺿًﺎ ِللهِ ﺗَﻌَﺎﻟَﻰ


NAWAITU AN UKHRIJA ZAKAATAL FITHRI 'AN WALADII  (Sebutkan Nama Anaknya) FARDHOL LILLAAHI TA'AALAA

Artinya :

Sengaja saya mengeluarkan zakat fitrah atas anak laki-laki saya (sebut namanya) Fardhu karena Allah Ta’ala


4. NIAT ZAKAT FITRAH UNTUK ANAK PEREMPUAN


ﻧَﻮَﻳْﺖُ ﺃَﻥْ ﺃُﺧْﺮِﺝَ ﺯَﻛَﺎﺓَ ﺍﻟْﻔِﻄْﺮِ ﻋَﻦْ ﺑِﻨْﺘِﻲْ ... ﻓَﺮْﺿًﺎ ِللهِ ﺗَﻌَﺎﻟَﻰ


NAWAITU AN UKHRIJA ZAKAATAL FITHRI 'AN BINTII (Sebutkan Nama Anaknya) FARDHOL LILLAAHI TA'AALAA

Artinya :

Sengaja saya mengeluarkan zakat fitrah atas anak perempuan saya (sebut namanya), fardhu karena Allah Ta’ala


5. NIAT ZAKAT FITRAH UNTUK DIRI SENDIRI DAN KELUARGA


ﻧَﻮَﻳْﺖُ ﺃَﻥْ ﺃُﺧْﺮِﺝَ ﺯَﻛَﺎﺓَ ﺍﻟْﻔِﻄْﺮِ ﻋَﻨِّﻰْ ﻭَﻋَﻦْ ﺟَﻤِﻴْﻊِ ﻣَﺎ ﻳَﻠْﺰَﻣُﻨِﻰْ ﻧَﻔَﻘَﺎﺗُﻬُﻢْ ﺷَﺮْﻋًﺎ ﻓَﺮْﺿًﺎ ِللهِ ﺗَﻌَﺎﻟَﻰ


NAWAITU AN UKHRIJA ZAKAATAL FITHRI 'ANNII WA'AN JAMII'I MAA YALZAMUNII NAFAQOOTUHUM SYAR'AN FARDHOL LILLAAHI TA'AALAA

Artinya :

Saya niat mengeluarkan zakat atas diri saya dan atas sekalian yang saya diwajibkan memberi nafkah pada mereka secara syari’at, fardhu karena Allah Ta’aala.


6. NIAT ZAKAT FITRAH UNTUK ORANG YANG DIWAKILKAN


ﻧَﻮَﻳْﺖُ ﺃَﻥْ ﺃُﺧْﺮِﺝَ ﺯَﻛَﺎﺓَ ﺍﻟْﻔِﻄْﺮِ ﻋَﻦْ ..… ﻓَﺮْﺿًﺎ ِللهِ ﺗَﻌَﺎﻟَﻰ


NAWAITU AN UKHRIJA ZAKAATAL FITHRI 'AN (Sebutkan nama orangnya) FARDHOL LILLAAHI TA'AALAA

Artinya :

Niat saya mengeluarkan zakat fitrah atas…. (sebut nama orangnya), Fardhu karena Allah Ta’ala


BACAAN DOA KETIKA MENERIMA ZAKAT


ﺁﺟَﺮَﻙ ﺍﻟﻠﻪُ ﻓِﻴْﻤَﺎ ﺍَﻋْﻄَﻴْﺖَ، ﻭَﺑَﺎﺭَﻙَ ﻓِﻴْﻤَﺎ ﺍَﺑْﻘَﻴْﺖَ ﻭَﺟَﻌَﻠَﻪُ ﻟَﻚَ ﻃَﻬُﻮْﺭًﺍ


AAJAROKALLAAHU FIIMAA A'THOITA WABAAROKA FIIMAA ABQOITA

WAJA'ALAHU LAKA THOHUURON


Artinya :

Semoga Allah memberikan pahala kepadamu pada barang yang engkau berikan (zakatkan) dan semoga Allah memberkahimu dalam harta-harta yang masih engkau sisakan dan semoga pula menjadikannya sebagai pembersih (dosa) bagimu


" WAKTU MENGELUARKAN ZAKAT "

   Waktu pelaksanaan mengeluarkan zakat fitrah terbagi menjadi 5 kelompok :


1. Waktu Wajib.

    • Yaitu, ketika menemui bulan Ramadhan dan menemui sebagian awalnya bulan Syawwal. 
    • Oleh sebab itu orang yang meninggal setelah maghribnya malam 1 Syawwal, wajib dizakati. 
    • Sedangkan bayi yang lahir setelah maghribnya malam 1 Syawwal tidak wajib dizakati.


2. Waktu Jawaz.

       Yaitu, sejak awalnya bulan Ramadhan sampai memasuki waktu wajib.


3. Waktu Fadhilah.

       Yaitu, setelah terbit fajar dan sebelum sholat hari raya.


4. Waktu Makruh.

Yaitu, setelah sholat hari raya sampai menjelang tenggelamnya matahari pada tanggal 1 Syawwal kecuali jika ada udzur seperti menanti kerabat atau orang yang lebih membutuhkan, maka hukumnya tidak makruh.


5. Waktu Haram.

Yaitu, setelah tenggelamnya matahari tanggal 1 Syawwal kecuali jika ada udzur seperti hartanya tidak ada ditempat tersebut atau menunggu orang yang berhak menerima zakat,  maka hukumnya tidak haram.


Sedangkan dari zakat yang dikeluarkan setelah tanggal 1 Syawwal adalah qodho’.

Adapun cara dalam melakukan melakukan zakat fitrah adalah  bisa dengan membayar sebesar satu sha' (1 sha'=4 mud, 1 mud=675 gr). 

Perhitungan tersebut jika di implementasikan dalam bentuk yang lebih general lagi kira-kira setara dengan 3,5 liter atau 2.7 kg makanan pokok (tepung, kurma, gandum, aqith) atau yang biasa dikonsumsi di daerah bersangkutan (Mazhab syafi'i dan Maliki).


Sebagai contoh jika di Indonesia sebagian besar penduduknya  mengkonsumsi beras maka zakat bisa dibayarkan dalam bentuk beras. 


8 GOLONGAN YANG DAPAT MENERIMA  ZAKAT


1. FAQIR : 

Yaitu yang tidak punya harta tidak punya pekerjaan, atau punya pekerjaan atau harta akan tetapi tidak mencukupi dari kebutuhannya sekiranya dia cuma mencukupi KURANG dari setengah kebutuhannya. 

Contoh sebulan dia butuh 500ribu akan tetapi penghasilannya kurang dari 250ribu.


2. MISKIN

Orang yang punya harta/pekerjaan lebih dari kebutuhan hidupnya akan tetapi masih kurang dari kebutuhannya. Sekiranya dia cuma mencukupi LEBIH dari setengah kebutuhannya.

Contoh: sebulan dia butuh 500ribu dan pengasilanya lebih dari setenggahnya (500) penghasilan perbulan cuma 400ribu.


3. AMIL 

Sesoarang yang di tunjuk oleh pemerintah untuk mengambil zakat dan membagikannya, maka mereka boleh menerima zakat walupun mereka termasuk orang kaya, dan ini jika mereka TIDAK DIBAYAR oleh pemerintah, kalau mereka di bayar maka tidak boleh menerima zakat. dan hanya di beri upah yang wajar untuk pekerjaannya.


4. MUALLAF QULUBUHUM(ORANG2 YANG LEMAH IMANNYA)

Yaitu mereka yang baru masuk islam/pemimpin yang diharapkan ketika dia di kasih zakat maka pengikutnya akan ikut memeluk islam.


5. MUKATIB

    Budak yang punya perjanjian secara tertulis dengan tuannya untuk merdeka.


6. GHORIM (ORANG YANG BERHUTANG)

      Orang yang berhutang bukan untuk maksiat.


7. ALGHUZZA (FI SABIlILLAH)

Orang yang berperang dan berjihad dan tidak mendapatkan bayaran maka mereka boleh di beri zakat walupun mereka kaya.


8. IBN SABIL

Musafir yang kehabisan bekal nafakah untuk sampai ke tempat tujuannya, maka boleh di berikan zakat. Walaupun mereka termasuk orang yang kaya di kampungnya. 

Posting Komentar untuk "Niat Zakat Fitrah Untuk Diri Sendiri dan Keluarga (Istri, Anak Laki, Perempuan)"

CLOSE ADS
CLOSE ADS